Søg i samlingen

Henvisninger til en stor del af vores samling kan fremsøges på Arkiv.dk i søgeformularen nedenfor.


På Sallingsund Lokalarkiv kan man finde følgende arkivalier:

 • Arkivalier fra foreninger, institutioner, virksomheder – f.eks. protokoller og regnskaber.
 • Ca. 12.000 registrerede fotos fra Sallingsund Kommune (mange kan ses på Arkiv.dk).
 • Kortsamling over den gamle Sallingsund Kommune.
 • Emnesamlinger med udklips-, kopi- og kildemateriale (person-, gadearkiv m.m.).
 • Kopisamlinger vedr. Skiveegnen: Kirkebøger, folketællinger, godsarkiver, realregistre, matrikler, brandtaksationsprotokoller samt andet kildemateriale Rigsarkivet.
 • Kirkebøgerne Nautrup-Sæby-Vile sogne 1701-1813 renskrevet.
 • Kirkebøgerne Roslev-Rybjerg sogne 1697-1815 renskrevet.
 • Kirkebøgerne Harre og Hjerk sogne 1696-1813 renskrevet.
 • Et omfattende håndbibliotek med lokalhistorisk litteratur, fagbøger m.m.
 • Slægtsbøger (register over lokale slægtsbøger m.m.).
 • Filmsamling (overspillet til video eller DVD).
 • Lydbånd

Henvisninger til en stor del af vores samling kan fremsøges på Arkiv.dk