Sallingsund Lokalarkiv passer på kilderne til egnens historie.